Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
prostooo
I jeśli nawet się kochamy to tylko oddzielnie.
— Dorota Masłowska
Reposted fromwetryagain wetryagain vianazwazdupy nazwazdupy
prostooo
Nawet sobie nie wyobrażasz , ile rzeczy mówię ci w myślach.
— 21:23
Reposted fromte-quiero te-quiero viacigarette04 cigarette04
prostooo
Gdybyś był, a nie bywał ...
— hey
Reposted fromte-quiero te-quiero viacigarette04 cigarette04
prostooo

MIŁOŚCI NIE MA DZIŚ.

prostooo
2919 0bc8 500
Reposted fromlovelove lovelove viawrazliwa wrazliwa
prostooo
9942 d560
tattoo vol. 098
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat
0597 cc37

Lesbians ♥

Reposted fromnowherextohide nowherextohide
prostooo
2940 c1c3
Reposted fromholdmy holdmy
8031 363f
Reposted fromdeviate deviate viatatuaze tatuaze
prostooo
5442 79e2
prostooo
5439 281c 500
Reposted byBuker7 Buker7
prostooo
6256 0e31 500
Reposted fromutoopia utoopia viatatuaze tatuaze
prostooo
4378 82ec
Reposted fromcigarettes cigarettes
2398 3743
Reposted fromraioon raioon viavans vans
prostooo
i boli mnie wcale nie to, że cię straciłam, ale twoje pierdolone, bezczelne zakłamanie
— Psychoza 4.48 - Sarah Kane
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawrazliwa wrazliwa
prostooo
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromborn2die born2die viawrazliwa wrazliwa
7971 ad02
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
prostooo
5692 a399 500
F&F Tokyo Drift
Reposted fromscorpix scorpix viawrazliwa wrazliwa
prostooo
8137 6896
tattoo vol.072
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat
prostooo
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
— "Mojry"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl